Počas našej činnosti sme sa žiaľ  i my stretli s partnermi, ktorí dlhodobo neplnia svoje záväzky voči našej spoločnosti. Ich zverejnením chceme upozorniť ich potenciálnych obchodných partnerov na možnosť vzniku ďalších dlhov pri spolupráci s týmito spoločnosťami.

Uvedené spoločnosti budú zo zoznamu odstránené po úhrade pohľadávok voči našej spoločnosti.

 

Spoločnosť
Sídlo IČO
Regula Košice, a.s. Južná trieda 68, Košice 040 01 00 584 274

 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Web based on Joomla designed by SystemControl, s.r.o.