Spomedzi mnohých realizovaných projektov vyberáme niektoré najzaujímavejšie referencie:

 

 • Al-Ittefaq Steel - Dammam, Sudi Arabia - Technická výpomoc pri nábehu riadiaceho systému oceliarne - 2 konvertorové pece (Subdodávka pre spoločnosť VAIPE, 2xPLC Simatic S7-400, PLC Simatic S7-300, riadiaci systém Arcos, HMI WinCC, 2004)
 • Heineken Hurbanovo - Automatizácia prepravných trás jačmeňa (Subdodávka pre spoločnosť AEPS, s.r.o.,PLC AB SLC 500, HMI RsView, 2004)
 • Heineken Hurbanovo - CIP 1 - Automatizácia CIP stanice (Subdodávka pre spoločnosť AEPS, s.r.o., PLC AB CompactLogix  5000, HMI RsView, 2005)
 • Heineken Hurbanovo - CIP 2 - Automatizácia filtračnej stanice (Subdodávka pre spoločnosť AEPS, s.r.o.,PLC AB ControlLogix 5000, HMI RsView, 2005)
 • Matador Púchov - Automatizácia miešacej linky ML1 - príprava zmesí na výrobu pneumatík (Subdodávka pre spoločnosť Microstep-HDO, s.r.o., PLC Simatic S7-300, HMI WinCC, 2005,2006)
 • Matador Púchov -  Automatizácia miešacej linky ML2 - extrúder a kalander (Subdodávka pre spoločnosť Microstep, s.r.o.,   PLC Simatic S7-300, HMI WinCC Flexible, 2006,2007)
 • CIKAUTXO, s.r.o. Nové Zámky - Tepláreň - Automatizácia výroby a dodávky pary pre technológiu (Subdodávka pre spoločnosť AEPS, s.r.o., PLC Simatic S7-300, HMI OP177B, 2006)
 • Magna Drive Automation - Magna USA (Subdodávka pre spoločnosť Pütz Automation a Inpro Electric USA)
 • E.C.G. Moa Cuba - automatizácia technológie odprašovania filtrov (Subdodávka pre spoločnosť Regula Košice, a.s., ZVVZ Milévsko a Inekon Power, a.s. Praha, PLC Simatic S7-400, PCS7, 2009-2011)
 • Heineken Hurbanovo - Riadenie kogenerácie pre ČOV (subdodávka pre spoločnosť Regotrans-Rittmeyr, PLC AB ConpactLogix, RsVew32, 2009-2011)
 • Mobis Slovakia, a.s., Teplička nad Váhom - vizuálny inšpekčný systém (kamery Siemens, WinCC Flexible, 2010-2011)
 • Volkswagen Bratislava a.s., - úpravy RS výrobnej linky bočných dielov (subdodávka pre spoločnosť Puetz Automation Slovensko, S7-300, WinCC, 2011-2011)
 • ArvinMeritor, a.s., Lozorno - servisná činnosť
 • ArvinMeritor, a.s., Lorozno - rekonštrukcia PC stanice pre zber a archiváciu údajov z bunky výstupnej kontroly (WinCC Flexible)
 • Inteva Products Lozorno - úpravy výstupnej kontroly - databázový systém pre záznam nameraných hodnôt (2010-2011)
 • Kosme, Italy - spolupráca pri nábehu lineik a strojov pre potravinársky priemysel - Taliansko, Španielsko, Švédsko (subdodávka pre spoločnosť Ad Firma Service, s.r.o.)
 • Lanfranchi, Italy - spolupráca pri nábehu lineik a strojov pre potravinársky priemysel - Taliansko, Španielsko, Švédsko (subdodávka pre spoločnosť Ad Firma Service, s.r.o.)
 • AT Engineering, spol. s r.o.
 • PCA Slovakia, s.r.o. - úpravy SW riadiacich systémov Simatic, Allen-Bradley (subdodávky pre spoločnosť SNEF Slovensko s.r.o.)
 • Betstav Veľké Kostoľany - rekonštrukcia RS lisu betónových tvárnic a miešačky betónu
 • Emerson, divízia Branson - spolupráca pri nábehu viacerých výrobných strojov
 • EWMR Slovakia Trnava - softvér RS výsypky odpadu z lisovne
 • Microstep - HDO Bratislava - spolupráca na úpravách RS, servisná činnosť
 • Novplasta a.s. Šenkvice - rekonštrukcia RS mixéra extrúdera, RS fotobunky sekačky
 • PPA ENERGO Piešťany - OPCDX pre EBO
 • Bratislavská teplárenská, a.s. - diaľkové ovládanie teplárenských šácht - subdodávka pre Microstep-HDO Bratislava (2012)

...

 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Web based on Joomla designed by SystemControl, s.r.o.