Spoločnosť  SystemControl, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra SR dňa 25.11. 2005. Bola založená skupinou absolventov Katedry automatizovaných systémov riadenia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Spoločnosť  SystemControl, s.r.o. poskytuje komplexné služby spojené s automatizáciou a priemyselnou informatikou. Nosnou náplňou činnosti spoločnosti je návrh a realizácia priemyselných automatizovaných systémov riadenia. Spoločnosť vykonáva komplexné inžinierske práce v oblasti automatizácie.

Zámerom spoločnosti SystemControl, s.r.o. je  zabezpečiť  v plnej miere splnenie požiadaviek klienta k jeho maximálnej spokojnosti. Veľký dôraz kladieme na odbornosť a kvalitu našich pracovníkov, ktorí svojimi skúsenosťami garantujú vysokú kvalitu aplikácie riadiacich systémov. Pri práci uprednostňujeme priamy kontakt so zákazníkom a to pred, počas i po odovzdaní systému do trvalej prevádzky.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Web based on Joomla designed by SystemControl, s.r.o.